"Yli 50 vuotta ensiluokkaista puunkorjuuta
asiakkaan ja metsän kumppanina
"

VASTUU

LAATU

LUOTETTAVUUS

Kaikki alkoi puunkuljetuksesta hevospelillä

Metsä-Kiesien juuret ulottuvat 1960-luvulle, kun yrityksen perustaja Pentti Kiesiläinen alkoi harjoittaa puunkuljetusta hevospelillä. Kuljetusten määrän ja kysynnän kasvaessa Pentti hankki käyttöönsä ajalle tyypillisen maataloustraktorin. Näin hän pystyi myös kuljettamaan suurempia kuormia kerralla.

Ensimmäinen kuormatraktori ja sukupolvenvaihdos

Pentti Kiesiläisen ensimmäinen varsinainen kuormatraktori oli malliltaan Volvo 462. Joitain vuosia myöhemmin Pentti tosin siirtyi Lokomon koneiden uskolliseksi käyttäjäksi. Vuonna 1997 yritysmuoto vaihtui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi. Samalla perheyrityksessä tapahtui osittainen sukupolvenvaihdos Antero Kiesiläisen otettua hoitaakseen toimitusjohtajan tehtävät.

Ensimmäisen hakkuukoneen myötä siirryttiin uudelle vuosituhannelle

Yritykseen hankittiin ensimmäinen hakkuukone vuonna 1998. Toinen oma hakkuukone päätettiin ostaa vuonna 2008, ja samalla toiminta alkoi laajentua. Vuonna 2012 perheyrityksen yhtiömuoto vaihdettiin osakeyhtiöksi.

Tänään Metsä-Kiesit on 10 henkilöä työllistävä, asiakkaiden ja metsänomistajien arvostama koneellisen metsänkorjuun sekä maanmuokkauksen osaaja. Metsä-Kiesit on alusta alkaen sisäistänyt omassa toiminnassaan vahvan asiakkaslupauksen merkityksen ja sen laadukkaan lunastamisen vaatimukset. Vahva asiakasnäkökulma sekä muutokset asiakkaiden toiminnassa ja metsänomistajien tarpeissa ovat olleet merkittäviä tekijöitä yrityksen toiminnan ja kaluston kehittämisessä. Metsä-Kiesit on myös hyödyntänyt toimialan voimakasta teknologiakehitystä kehittäessään niin kalustoaan, kuin henkilöstönsä osaamista.

Työn tehokkuden kehittämisen rinnalla ovat kehittyneet tasavertaisesti toimintaympäristön eli metsäluonnon vaaliminen sekä turvallisuus ja työergonomia-asiat. Digitaalisaatio vaikuttaa myös Metsä-Kiesit Oy:n tulevaisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen jo tänään - Hakukoneet eivät kuitenkaan toistaiseksi haasta hakkuukoneitamme omassa työssämme.

Maailma on muuttunut merkittävästi siitä kun Pentti Kiesiläinen 1960-luvulla hankki ensimmäisen kuormatraktorin, joka tosin tuolloin edusti varsin hyvin teknlogian kehitystä ja sen vaikutusta työntekoon. Puun korjuuteknolgiassa tapahtunut huima kehitys ja tulevaisuuden näkymät ovat oma lukunsa, mutta myös tiedonhallinta ja kommunikointi yrityksessä sekä asiakkaiden, metsänomistajien ja kumppaniverkostojen välillä on jo miltei täysin digitalisoitunut. Yhteistyö tapahtuu kuitenkin edelleen luontevasti ja aidosti ihmisten välisenä. Arkea palvelevat ja piristävät päivittäiset hyvät kohtaamiset sekä keskustelut asiakkaiden ja metsänomistajien kanssa. Jos nyt ei enää tupakkiaskin kanteen, niin pienille keltaisille muistilapuille voidaan toisinaan vielä jotain tärkeää rustata. Se toimii edelleenkin.

Tulevaisuudessakin meidän tulee seurata ja  ymmärtää toimintaympäristömme muutoksia niin väistämättömän kehityksen kuin heikkojen signaalienkin osalta. Me Metsä-Kiesit Oy:ssä ymmärrämme roolimme puuhuollon arvoketjussa tänään, mutta pohdimme ja työstämme toiminnassamme myös mm. digitalisaation vaikutuksia. Haluamme olla asiakkaillemme ja metsänomistajille tärkeä osa metsänhoidon ja puuhankinnan toimivaa arvoketjua myös tulevaisuudessa.